Live streaming • Студио Балтаджиев

Професионално многокамерно видео излъчване на живо

live

Многокамерно видео излъчване на живо на Вашите корпоративни, културни, артистични и спортни събития, научни конференции, срещи, фестивали, презентации, консултации, митинги и дистанционни обучения.

Предаване на живо навсякъде по света, чрез социалните мрежи или през Ваша интернет страница.

Услугата ни включва многокамерно излъчване и записване във Full HD или 4К, записване на звук, режисура на живо, излъчване на презентации, снимки или клипове на монитори /видео стени/ в залата, графична интеграция и брандиране на корица на събитието, както и спонсорски лога, запис на събитието във Full HD Или 4К, осветление, контролни монитори и много други.